Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Спеціальність «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» має свою давню історію. Її витоки сягають у далекі 50-ті роки. Розбудова Каховської ГЕС потребувала спеціалістів з обслуговування енергообладнання, тому у 1954р. за клопотанням управління «Дніпрострою» був відкритий новокаховський філіал Запорізького гідроенерготехнікуму, однією з перших спеціальностей стала «Монтаж та експлуатація енергосилового обладнання ГЕС».

Технікум мав підготувати фахівців які б забезпечили подальший розвиток електроенергетичної галузі каховського регіону. На перших випускників технікуму покладалася відповідальність за організацію виробництва на щойно розбудованій гідроелектростанції та створення енергосистеми каховського регіону.

У 1956-1957рр. по закінченню будівництва, зменшується потреба у спеціалістах з гідроенергетики, припиняється й набір до спеціальності «Монтаж та експлуатація енергосилового обладнання ГЕС». Останній випуск спеціалістів відбувся у 1959р. Напрацьована навчально-методична та матеріальна база спеціальності допомогла у відриті і розвитку у навчальному закладі інших електротехнічних напрямків підготовки спеціалістів.

У 1978р. у технікумі була відновлена підготовка учнів за електротехнічною спеціальністю: «Електроустаткування промислових підприємств і установок». У 1988-89рр. спеціальність було перейменовано у «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Історію формування та розвитку спеціальності в різні часи створювали педагоги та фахівці-практики, ентузіасти та професіонали, їх імена ми згадуємо з повагою і подякою: Воблікова В.Г., Самохін О.В., Гомберг І.Г., Ольховський О.В., Кузьмін В.В., Ефременко Г.В., Максимов А.Я., Вержбовський Д.Г..

Сьогодні за напрямом підготовки «Електротехніка та електротехнології» отримують знання майбутні: електротехніки, енергетики виробництва, диспетчера електромеханічної служби, енергетики гідровузлу (шлюзу), диспетчера електропідстанцій, енерго- та електродиспетчера.

Продовжують освітні традиції та формують сучасний вигляд своєї спеціальності нове покоління педагогічних кадрів. В арсеналі їх роботи – інноваційні технології навчання: інтегровані заняття, впровадження мультимедійних засобів, методи проектів.