Мережук Анатолій Васильович

Нелегку справу керівництва Новкаховським електромеханічним технікумом продовжив у 1986р. Анатолій Васильович Мережук. 24 роки він належав до високоосвіченої когорти інженерних працівників Новокаховського електромеханічного заводу. Завод став справжньою кузнею кадрів для випускників технікуму, тому зрозуміло, що наступним очільником навчального закладу мав стати спеціаліст високого фаху, досвідчений практик.

Народився Анатолій Васильович 18 березня 1937р. в селищі Терновка Комсомольського району Вінницької області УРСР. У 1954-59рр. закінчив електромеханічний факультет Київського політехнічного інституту. Початком трудової діяльності у 1959р. була робота інженера-конструктора на підприємстві у Свердловський області. У 1962 році Анатолій Васильович був запрошений адміністрацією Новокаховського електромеханічного заводу на посаду інженера-конструктора. Разом із родиною він переїхав до Нової Каховки, і доля назавжди пов’язала Анатолія Васильовича з містом. Починав свою трудову діяльність на виробництві з посади інженера-конструктора, завдяки глибоким знанням у справі електромашинобудування, вже у 1965 р. А.В.Мережук був призначений заступником директора ВТК, а в 1970 р. – начальником відділу технічного контролю НКЕМЗ. Значимість посади була зумовлена потребами підприємства, адже продукція НКЕМЗ у ті часи постачалась в 40 країн світу, її якість повинна відповідати вимогам світового рівня. Організаторські здp ібності та професійний досвід Анатолія Васильовича були вирішальними мотивами для призначення його у 1986 р. на посаду директора Новокаховського електромеханічного технікуму.

Замінивши на посаді І.Ф.Дергачова, який досяг пенсійного віку, А.В.Мережук продовжив освітянську справу. Так розпочався новий період у його трудовій діяльності: передати свої знання високопрофесійного фахівця молодому поколінню. За період роботи з 1986 по 1999рр. Анатолій Васильович приділяв увагу впровадженню у навчальний процес передового педагогічного досвіду, новітніх технологій, активних методів навчання. В період з 1992 - 1997р. відбулося відкриття нових спеціальностей економічного напрямку: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», які стали затребуваними у наступні роки. Розвиток навчального процесу супроводжувався зростанням матеріально-технічної бази, побудовою і оснащенням майстерень, комп’ютеризацією, ліцензуванням та акредитацією спеціальностей. Для поліпшення якості навчання в технікумі приділялася значна увага контролю якості курсових і дипломних проектів, формуванню методичного комплексу розробок, збірників лекцій, електронних посібників. Як викладач, який мав великий виробничий досвід, Анатолій Васильович передавав студентам свої знання у викладанні дисциплін: «Технологія устаткування виробництва електричних машин», «Електричні машини». Його шанобливе ставлення і повага до викладачів та студентів, розуміння їх проблем і всіляка допомога людям, висока моральність і етична поведінка, висока культура й відповідальність завоювали повагу до нього. Мережук А.В. сумлінно вів громадську діяльність як депутат міської ради, як член Ради директорів навчальних закладів. Він має нагороди: срібну медаль ВДНГ СРСР, медалі «За почесну працю», «Ветеран праці», нагрудний знак «Відмінник освіти України».